Gewoon dikkopmos

Brachythecium rutabulum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Brachythecium rutabulum behoort tot de meest voorkomende mossen in Nederland en wordt tijdens een inventarisatie vaak als eerste genoteerd. Het komt voor op alle voedselrijke plaatsen en op alle denkbare substraten (van steen, schors, hout en strooisel tot oud schuimrubber). Dankzij de toegenomen stikstofdepositie is het ook veel te vinden in de vroeger grotendeels voedselarme gebieden op de zandgronden. Er is dan ook sprake van een sterke toename. De verspreidingskaart geeft vooral weer waar naar mossen is gekeken en waar niet.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website