Glad dikkopmos

Brachythecium salebrosum


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Brachythecium salebrosum groeit vooral op dikke bomen met een voedselrijke schors zoals Wilg en Populier, maar bijvoorbeeld ook op dood hout van dikke, gevelde beuken. Op vrijstaande bomen komt het nauwelijks voor. Soms wordt het aangetroffen op de grond of op steen in bossen. Het breidt zich evenals andere op bomen groeiende dikkopmossen sterk uit. Het talrijke voorkomen in gebieden die onlangs goed zijn geïnventariseerd, doet vermoeden dat het, behalve in zeer open akker- en weidegebieden, algemeen is in heel Nederland. De toename van het aantal dode bomen in bossen, de aanplant van bossen op kleigrond en de stikstofdepositie hebben hier waarschijnlijk sterk aan bijgedragen. Inventarisaties in het westen van het land zullen waarschijnlijk veel nieuwe vondsten opleveren.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website