Fluweelmos

Brachythecium velutinum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Brachythecium velutinum groeit vooral op dikke, levende en dode bomen met wat rijkere schors, zoals wilgen. Het mos kan zeer talrijk zijn in oud essenhakhout. Ook komt het wel voor op met wat humus bedekte, stenige substraten en, samen met vedermossen, op neutrale humeuze steilkantjes in bossen. De verspreiding van B. velutinum vertoont zeer sterke gelijkenis met die van B. salebrosum, en beide soorten komen vaak samen voor. Ook B. velutinum breidt zich in het hele land sterk uit, en de verspreidingskaart laat dan ook vooral zien waar de laatste tijd goed is geïnventariseerd. Ook deze soort is afwezig in de akker- en weidegebieden in het westen van het land, maar inventarisatie in bosjes in deze streek zal mogelijk aantonen dat de soort ook hier verspreid voorkomt.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website