Oranjesteeltje

Bryoerythrophyllum recurvirostre


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Bryoerythrophyllum recurvirostre komt op kalkhoudend substraat algemeen en vaak in grote aantallen voor. Het mos kan bijvoorbeeld worden gevonden in de kalkrijke duinen, op kalkhoudend gesteente en op bomen. In het stedelijk gebied groeit het soms tussen de trottoirtegels. De verspreidingsgegevens lijken te wijzen op uitbreiding gedurende de laatste decennia. Of groeit dit mos veel in vroeger relatief slecht onderzochte milieus? B. recurvirostre is een variabele soort, die in het veld met Didymodon vinealis kan worden verward. Microscopische controle moet uitsluitsel geven. In tegenstelling tot de blaadjes van Didymodon vinealis hebben die van B. recurvirostre doorgaans een aantal al of niet papillate tandjes aan de bladspits. De tandjes zijn meestal wel aan één of meer bladtoppen te vinden. De papillate bladranden zijn tot het spitsje teruggebogen. In tegenstelling tot Didymodon vormt Oranjesteeltje vaak kapsels.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website