Gedraaid knikmos

Bryum capillare


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Bryum capillare is zowel op bomen als op muren, beschaduwd zowel als geëxponeerd, een algemeen mos. Terrestrisch komt het veel minder vaak voor, het meest nog in de duinen. Hier moet rekening worden gehouden met dubbelgangers, vooral met B. provinciale. Op kalkrijke bodems in Zuid-Limburg is verwarring mogelijk met de synoecische B. torquescens. B. capillare is een van de weinige knikmossen die in het veld zeer goed kunnen worden herkend. Duidelijke kenmerken zijn de spatelvormige bladen die bij droogte spiraalvormig om hun as zijn gedraaid, de duidelijke bladzoom, de breed afgeronde tot stomphoekige bladtop en de als haar uittredende nerf. B. algovicum heeft in droge toestand evenals B. capillare spiraalvormig gedraaide bladtoppen. Terrestrische, capillare-achtige knikmossen in de kalkrijke duinen en in jonge duinvalleien in het Waddendistrict dienen dus aandachtig te worden bekeken. Kapsels komen bij dit tweehuizige mos algemeen voor, en in niet-kapselende terrestrische populaties zijn vrijwel altijd mannelijke of vrouwelijke gametoeciën te vinden. De witte gebieden op de verspreidingskaart zijn vrijwel zeker onvoldoende onderzocht.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website