Muurknikmos

Bryum radiculosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Muurknikmos is waarschijnlijk vrij algemeen op zowel beschutte als geëxponeerde bakstenen muurtjes in alle urbane gebieden inclusief de iets oudere nieuwbouwlocaties. Het huidige verspreidingspatroon geeft nauwkeurig aan waar systematisch is geïnventariseerd in en rond grote steden (Eindhoven, Rotterdam, Haarlem). In Rotterdam is er 'een gele baksteensoort waar het mos zich al op vestigt als de steen nog glimt van nieuwheid'. In de kalkrijke duinen komt Muurknikmos zeldzaam terrestrisch voor in Koeleria-grasland. Hier is verwarring met B. microerythrocarpum mogelijk. Verwarring is ook mogelijk met B. dichotomum die ook vaak voorkomt op muren, in zeer compacte matjes kan groeien en evenals B. radiculosum ook broedknollen vormt. Microscopische controle en documentatie met herbariummateriaal blijven nodig. Kapsels komen regelmatig voor.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website