Roodknolknikmos

Bryum rubens / bornholmense / microerythrocarpum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Het kaartje van Bryum rubens s.l. geeft een goed beeld van het voorkomen van B. microerythrocarpum en B. rubens s.s. voor zover geïnventariseerd. Het is een zeer algemene (verzamel)soort. B. bornholmense, die ook behoort tot B. rubens s.l., komt vooral voor in arme bossen en is waarschijnlijk nog onvoldoende opgemerkt. Zie verder de kaartjes van de betreffende soorten in strikte zin.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website