Purperknolknikmos

Bryum ruderale


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
In het buitenland komt B. ruderale vooral voor op basen- of kalkrijke, droge, vaak stenige bodems, bijv. in trapgaten in droge grazige vegetaties, maar ook op muren en in akkers. Van Bryum ruderale zijn geen vondsten bekend van voor 1950. Het huidige verspreidingsbeeld doet vermoeden dat systematisch inventariseren in en rond grote steden veel nieuwe vondsten zal opleveren. Hierbij moet worden gelet op B. rubens s.l. zonder bovengrondse broedknollen. Microscopische determinatie is noodzakelijk.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website