Urnknikmos

Bryum turbinatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Bryum turbinatum is een soort van vochtige tot natte, kalkrijke klei of leem. Het Urnknikmos is een zeer zeldzame boreaal-montane soort die in veel Europese landen sterk achteruit is gegaan of zelfs geheel verdwenen. Oude opgaven in Nederland betreffen Jutphaas (1843, 1900) en Hussenberg bij Geulle (1870, 1880, 1925). In 1971 werd het ontdekt in de kleiputten bij Buren (laatste melding: 1974). Ondanks de geringe kans op nieuwe vondsten, is het toch goed om alert te zijn op deze soort die makkelijk kan worden verward met de eveneens wijnrood gekleurde en nauw verwante B. pallens. Urnknikmos verschilt vooral door de vlakke bladrand. In tegenstelling tot de sleutel en beschrijving in Touw & Rubers (1989) is de bladrand van zowel B. pallens als B. turbinatum verdikt. Natte natuurontwikkelingsterreinen op löss, klei en overgangen van klei naar veen komen in aanmerking.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website