Stronkmos

Callicladium haldanianum


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Callicladium haldanianum komt vooral voor op oude boomvoeten in broekbos en op vochtig dood hout in Eiken-haagbeukenbos. De recente vondsten waren op dood hout in een greppel in een bos in Oostelijk Flevoland en op boomvoeten en dood hout in broekbossen in Brabant. Deze subcontinentale soort komt in Nederland voor aan de rand van het verspreidingsgebied en is altijd al zeer zeldzaam geweest. Door de oppervlakkige gelijkenis van deze soort met vormen van Hypnum cupressiforme kan hij gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Stronkmos is echter meer afgeplat met dicht aanliggende en niet of nauwelijks gekromde bladeren. Gericht zoeken in niet verdroogde oude broekbossen in het oosten van het land op oude boomvoeten of op dode liggende stammen levert mogelijk aanvullende vondsten op.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website