Gewoon purpersteeltje

Ceratodon purpureus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Ceratodon purpureus groeit op allerlei antropogene droge standplaatsen, vaak massaal op ruderale terreinen en rieten daken, maar ook op meer natuurlijke standplaatsen zoals open plekken in duin en heide, tussen straattegels en zelfs als epifyt op voedselrijke schors. De dikwijls aanwezige kapsels kunnen door de kleur van de kapselstelen hele zoden een purperrode kleur geven.

Verspreiding

Ceratodon purpureus behoort tot de meest algemene bladmossen in ons land. Hoewel de soort een voorkeur heeft voor zandige bodems is Ceratodon ook elders in het land in elk atlasblok en zelfs waarschijnlijk in vrijwel elk kilometerblok wel te vinden. Door de toename van ruderale en ook van stedelijke milieus is er mogelijk zelfs nog sprake van toename van de soort. Ceratodon purpureus behoort ook in de ons omringende landen tot de zeer algemene soorten.

Summary

Ceratodon purpureus belongs to the most common bryophytes in the Netherlands, growing on all kind of open and dry spots.

Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website