Gewoon kribbenmos

Cinclidotus fontinaloides


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Cinclidotus fontinaloides groeit van de drie in Nederland voorkomende soorten Kribbenmos het hoogst, net boven of rond gemiddeld waterpeil van de rivieren. De soort kan een groot deel van het jaar droog staan. Cinclidotus fontinaloides is, zoals de Nederlandse naam ook al suggereert, de meest algemene soort Cinclidotus. Ze komt vrij algemeen voor in het riviergebied in Midden-Nederland en komt ook noordelijker voor dan de beide andere soorten. In Friesland betreft het twee vondsten langs meeroevers, waar de soort op steen gevonden is. De soort is, evenals de andere twee soorten Cinclidotus, na 1980 vaker gevonden dan voordien. Werd er vroeger maar zelden in deze specifieke milieus naar mossen gezocht of is er inderdaad sprake van een toename? Waarom is de soort zo weinig langs de Maas gevonden? Kenmerkend voor Gewoon kribbenmos is dat de bladen droog vaak schroefvormig om hun as gedraaid zijn. Van C. fontinaloides zijn slechts enkele oude opgaven bekend van planten met kapsels maar de laatste jaren worden kapsels regelmatig gevonden. Neemt kapselvorming toe? De zittende kapsels vormen een goed onderscheid met de beide andere soorten Cinclidotus.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website