Vliermos

Cryphaea heteromalla


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
De soort heet weliswaar Vliermos, maar is te vinden op een groot scala aan loofbomen. Naast Vlier zijn vooral Wilg en Populier geliefd. De laatste jaren wordt de soort ook aangetroffen op eiken in jonge aanplant, een habitat dat Cryphaea heteromalla pas recent lijkt te hebben ontdekt. Bij Cryphaea zien we sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een enorme toename in ons land. Vóór 1980 was Vliermos zeldzaam, en hoofdzakelijk gevonden in de kuststrook. Het betrof toen dikwijls minder goed ontwikkeld materiaal zonder kapsels. Na 1980 zien we de soort overal in ons land opduiken, ook meer landinwaarts. De soort oogt nu vitaal, in grote plukken soms, en kapselt vaak rijkelijk, met zelfs diverse stadia van de zittende kapsels. Opvallend is de vrijwel complete afwezigheid in Drenthe en Overijssel. Wellicht kunnen nieuwe inventarisaties hier verandering in brengen. Cryphaea is in het veld vrij gemakkelijk herkenbaar aan de wat stijf afstaande, grijsgroene takjes.
Familie: Cryphaeaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website