Gewoon beeksterretje

Dichodontium pellucidum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Dichodontium pellucidum wordt vooral langs de grote rivieren gevonden, al zijn er ook enkele recente vondsten langs beken. Het gaat eigenlijk altijd om groeiplaatsen op bakstenen net boven de (gemiddelde) waterlijn of in de spatwaterzone langs stromend water. De groeiplaats moet overdekt zijn met een laagje fijn zand of slib terwijl het water mineraalrijk is maar niet te voedselrijk. De standplaatsen zijn vaak beschaduwd, bijvoorbeeld doordat ze in een bos liggen. Het is lastig in te schatten of de min of meer recente vondsten een uitbreiding betreffen, want alle vondsten zijn gedaan in streken waar recent intensiever gekeken wordt, en steeds op een enkele plaats. Hoewel de planten op een dergelijke plek soms over een aanzienlijke oppervlakte kunnen groeien blijft het vermoeden dat het een zeer zeldzame soort zal blijven. Let langs de waterlijn toch eens op helder tot donkergroene sterretjes waarvan de blaadjes getand zijn.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website