Gewoon pluisjesmos

Dicranella heteromalla


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Dicranella heteromalla behoort tot de meest algemene bladmossen in bossen op de zandgronden. De witte vlekken op de kaart geven een goed beeld van de minder goed geïnventariseerde delen van ons land. De groeiwijze in dichte plakkaten, met de bladeren vaak naar één kant gebogen sluiten verwarring met andere soorten in het bos vrijwel uit. Buiten de bossen op zandgrond, zoals op afgeplagde graslanden of op sloot- en beekoevers, is verwarring met andere soorten mogelijk en oplettendheid geboden. Gewoon pluisjesmos komt hier echter wel veel voor. In heide is naast Dicranella heteromalla ook D. cerviculata soms veel te vinden, vooral op geplagde delen. Vegetatief is deze soort nauwelijks van D. heteromalla te onderscheiden. Het kropje onderaan het kapseltje van Dicranella cerviculata moet dan uitsluitsel geven.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website