Gewoon sikkelsterretje

Dicranoweisia cirrata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Dicranoweisia cirrata behoort tot de meest algemene epifyten, voorkomend op allerlei soorten bomen, zowel met zure als met neutrale schors. Op Eik en Berk is het vaak de enige epifyt. Incidenteel is Dicranoweisia ook in andere milieus aan te treffen, bijv. op rieten daken. In tegenstelling tot veel andere epifyten lijkt deze soort relatief weinig last te hebben van luchtverontreiniging. Dicranoweisia cirrata groeit evenals diverse epifytische korstmossen in de duinen ook incidenteel op de grond. Ook op de Veluwe kwam dit sporadisch voor. Dit fenomeen is met uitzondering van een recente opgave van de Amsterdamse Waterleidingduinen nauwelijks meer waargenomen, met name door de door diverse oorzaken veel dichter geworden vegetatie. Iets om ook op de Waddeneilanden op te letten. De soort groeit in dichte kussentjes en kapselt meestal. Gewoon sikkelsterretje is vrij gemakkelijk met diverse andere epifyten te verwarren, o.a. Dicranum montanum (heeft nooit kapsels) en met Orthodontium lineare. Deze laatstgenoemde soort heeft o.a. anders gevormde kapsels, groeit vooral op boomvoeten, en heeft langwerpige bladcellen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website