Bossig gaffeltandmos

Dicranum montanum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Dicranum montanum is de meest uitgesproken houtbewoner onder de gaffeltandmossen. Het groeit veel op rottend hout en op de stam(voet) van Beuken, Dennen, Eiken en Berken in de bossen op de Pleistocene zandgronden. Opvallend is het vrijwel ontbreken in het Deltagebied, de duinen en in het Waddendistrict. Een mogelijke verklaring is het ontbreken van dood hout in veel bossen langs de kust. Het ziet er wel naar uit dat de leeftijd van recent aangeplante bossen buiten de voedselarme zandgronden nu zo ver is gevorderd dat kolonisatie door Dicranum montanum voor de hand ligt. Mede dankzij geintegreerd bosbeheer, met meer aandacht voor dood hout, ziet de toekomst voor Dicranum montanum er dus goed uit. Ook al omdat sinds kort sporenkapsels zijn gevormd in bossen op de oostelijke Veluwe waardoor de uitbreiding westwaarts niet alleen met behulp van broedtakjes hoeft plaats te vinden. Vooral langs de kust en in de bossen van Flevoland zijn nieuwe groeiplaatsen te verwachten.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website