Gerimpeld gaffeltandmos

Dicranum polysetum


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Dicranum polysetum was tot in de 20ste eeuw een algemene soort. Dit gemakkelijk te herkennen topkapselmos was zelfs opgenomen in een schema om de geschiktheid van een groeiplaats voor de bosbouw te schatten op basis van de vegetatie. Dicranum polysetum gold als typische indicator van voedselarmoede. Het vormde decimeterhoge pollen in ontginningsbossen, zowel loof- als naaldbossen die in de 20ste eeuw massaal werden aangeplant op de woeste gronden zoals stuifzand en heide. Ook kwam Dicranum polysetum voor in de kalkarme kustduinen. Tegenwoordig is Dicranum polysetum nog tamelijk algemeen op de Utrechtse en Sallandse Heuvelrug en rond Appelscha. De concentratie aan vindplaatsen rond Eindhoven en in het zuidoosten van de Veluwe hangt samen met de intensieve inventarisaties hier. De soort is sterk achteruitgegaan en huidige populaties hebben in vergelijking met vroeger een zeer bescheiden omvang. Enkele dm2 is nu al heel bijzonder. Een belangrijke oorzaak is de ontwikkeling van een humusprofiel in inmiddels op leeftijd gekomen bosaanplant op heide en stuifzand.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website