Gekroesd gaffeltandmos

Dicranum spurium


© Rienk-Jan Bijlsma

Ecologie & verspreiding
Dicranum spurium is vooral te vinden in heiden op voedselarme zandgrond met een laagje ruwe humus, maar eveneens op vastgelegd stuifzand in open dennenbossen. Dicranum spurium wordt in Touw & Rubers nog vrij algemeen genoemd in grote delen van het Pleistoceen district. Na 1960 is Dicranum spurium echter sterk achteruitgegaan. Op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug kwam Dicranum spurium in de tachtiger jaren nog op diverse locaties voor, maar ook hier is sprake van een achteruitgang, en het is zelfs onbekend of de soort hier nog steeds aanwezig is. Verdroging en vergrassing, o.a. door stikstofdepositie, zijn ongetwijfeld de belangrijkste oorzaken geweest voor de zeer sterke achteruitgang van Dicranum spurium. De vrij opvallende habitus van Dicranum spurium sluit verwisseling met andere soorten vrijwel uit. Het kaartje geeft waarschijnlijk dan ook een goed beeld van de huidige verspreiding. De bladen van Dicranum spurium bezitten een hol afstaand basisdeel en vrij kort ingebogen topdeel. De planten maken daardoor een opvallend mollige indruk.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website