Bros gaffeltandmos

Dicranum tauricum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Vrijwel alle vondsten van Dicranum tauricum dateren van na 1950 en de soort lijkt aan een succesvolle opmars bezig. Het koloniseert dood hout en de stam(voet) van Beuken, Eiken en Berken in de bossen op de Pleistocene zandgronden van Midden-Nederland en Brabant. Sporadisch wordt het gevonden in moerasbossen op Elzen en Wilgen. Het aantal vindplaatsen in het noorden en langs de kust is beperkt. Verspreiding vindt plaats door middel van afbrekende bladtoppen. Recent zijn sporenkapsels van Dicranum tauricum ontdekt in oude luchtvochtige bossen bij Driebergen, bij Leersum en op de oostelijke Veluwe. Het zal vermoedelijk niet lang meer duren of Dicranum tauricum zal ook in de noordelijke helft van Nederland steeds meer opduiken. Net als D. montanum zal het vermoedelijk ook profiteren van het ouder worden van de Nederlandse (klei)bossen en het in positieve zin gewijzigde bosbeheer ten aanzien van dood hout. De soort is aan de afbrekende bladtoppen gemakkelijk te herkennen. Dankzij de smalle, stijf afstaande blaadjes is Dicranum tauricum de 'punker' onder de gaffeltandmossen.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website