Breed dubbeltandmos

Didymodon luridus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Didymodon luridus is een plant van kalkhoudende stenen en oude muren. Het rivierengebied vormt het belangrijkste verspreidingsgebied. Maar ook in Zuid-Limburg en de duinen is de soort veel aangetroffen. De intensief onderzochte gebieden in Zuidoost-Brabant, Friesland en Rotterdam laten ook veel vondsten zien, wat doet vermoeden dat de plant ook elders bij systematisch inventariseren nog regelmatig gevonden kan worden. Het aantal atlasblokken is ten opzichte van de periode voor 1980 verdrievoudigd. Ook hier is dit eerder het gevolg van toegenomen inventarisaties dan van daadwerkelijke toename van de soort. Didymodon luridus wijkt van onze andere dubbeltandmossen af door de relatief korte en brede blaadjes. D. cordatus heeft ook zulke blaadjes, maar onderscheidt zich door een teruggerolde bladrand, zeer krachtige nerf en de aanwezigheid van broedkorrels in de bladoksels.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website