Gebogen smaltandmos

Ditrichum heteromallum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ditrichum heteromallum geeft de voorkeur aan open kalkvrije lemige zandgronden terwijl de er in steriele toestand op gelijkende Dicranella heteromalla vooral te vinden is op pure zandgrond. Ditrichum heteromallum is evenals D. lineare een vrij zeldzame soort. D. cylindricum, D. lineare, D. heteromallum en D. pusillum hebben met elkaar gemeen dat ze bij inventarisaties vaak onopgemerkt blijven. Zoals ook al bij D. lineare opgemerkt is suggereert het aantal vondsten bij de intensieve inventarisaties in Friesland, Brabant en op de rand van de Veluwe dat de soort vermoedelijk toch algemener is dan het huidige kaartje suggereert. Dit kortlevende, tot 1 cm groot en geel tot geelgroen pioniermos heeft vrijwel altijd kapsels. De bladrand is gaaf of aan de top getand en de plant is tweehuizig. Het blad is aan de basis vrij breed en loopt snel versmald toe in een gebogen spits. De kapsels hebben een rode kapselsteel en zijn rijp in het najaar.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website