Geel smaltandmos

Ditrichum pallidum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ditrichum pallidum stond te boek als uitgestorven met alleen vondsten van voor 1900 uit de omgeving van Vaals en de Sint-Jansberg onder Nijmegen. Zeer recent is Ditrichum pallidum echter weer op meerdere plaatsen in de Zuid-Limburgse plateaubossen teruggevonden. Ditrichum pallidum is hier te vinden op kaal, vochtig en lemig zand van wortelkluiten van omgewaaide bomen. Op deze plekken hebben de planten veelal een korte levensduur omdat de standplaats al vrij snel overgroeid raakt met soorten als Atrichum undulatum en Dicranella heteromalla. Ditrichum pallidum vormt vrijwel altijd kapsels en vestiging van nieuwe populaties in de naaste of verdere omgeving ligt dan ook voor de hand. Vermoedelijk is Ditrichum pallidum hier altijd al spaarzaam aanwezig geweest en is het terugvinden het resultaat van het in de juiste periode op een geschikte plek zoeken. Steriele planten zijn weinig opvallend, maar de gele tot 4 cm lange kapselstelen in het voorjaar vormen een goed zoekbeeld. Mogelijk is de soort met deze kennis ook weer terug te vinden bij de Sint-Jansberg of op andere plaatsen in Limburg.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website