Geveerd sikkelmos

Warnstorfia exannulata


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Warnstorfia exannulata is een moerasplant die gebonden is aan zwak-gebufferde standplaatsen, zoals oevers, vennetjes, veentjes en lage plekken in nat schraalland. De soort is na 1980 veel minder vaak gevonden, ondanks de toegenomen onderzoeksinspanningen. De best zichtbare verschillen met W. fluitans zijn de scherpe begrenzing van de hoekcelgroepen, de bredere pseudoparafylliën en vooral het vaak aanwezig zijn van rode kleuren. Anders dan sommige flora's vermelden, kan W. exannulata zowel een- als tweehuizig zijn. Van verwante soorten uit de genera Drepanocladus en Sanionia verschilt W. exannulata door het bezit van rizo?dinitiaalcellen (kleinere, bladgroenloze cellen) in ten minste enige bladtoppen, die echter maar spaarzaam rizo?den vormen. Vooral met Drepanocladus kan gemakkelijk verwisseling optreden, waardoor het kaartje misschien te weinig stippen bevat. Het verdient aanbeveling, verdacht materiaal van deze hele groep soorten nog eens goed na te kijken.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website