Groot klokhoedje

Encalypta streptocarpa


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Encalypta streptocarpa komt in de kalkrijke duinen voor op open, steile, iets humeuze noordhellingen en in Zuid-Limburg in kalkgrasland en op verweerd, kalkrijk gesteente. In het binnenland vinden we Encalypta streptocarpa vooral op aangevoerd zeer kalkrijk zand en op beton. Dit mos wordt tegenwoordig vaker gevonden dan vroeger. Behalve het gesleep van de mens met zand en gesteente en de aanleg van betonnen bouwwerken speelt vermoedelijk het toegenomen aantal inventarisaties hierin een rol. De groene plantjes van Encalypta streptocarpa zijn goed te herkennen aan de blaadjes met de stompe, iets kapvormige bladtoppen en de vele bruine broeddraden in de bladoksels en langs de stengel. De soort is soms ook goed te herkennen aan de roodbruine ('roestkleurige') verkleuringen van de bladschijf. De soort lijkt tegenwoordig iets vaker kapsels te vormen dan vroeger.
Familie: Encalyptaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website