Klein klokhoedje

Encalypta vulgaris


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Encalypta vulgaris groeit op kalk of kalkhoudend zand in open vegetaties. Het mos is beperkt tot Zuid-Limburg en de duinen bij Haarlem en op Voorne. Vroeger kwamen in Zuid-Limburg behalve op kalk ook groeiplaatsen op löss(wallen) voor. In de 19de eeuw zijn enkele verspreide vondsten in het binnenland gedaan. Terwijl dit mos buiten de duinen sterk is achteruitgegaan, is in de duinen bij Haarlem een toename waarneembaar. In de ons omringende landen is E. vulgaris minder zeldzaam, wat samenhangt met het grotere aanbod aan kalkrotsen. De planten groeien hier in spleten en op dunne laagjes grond.
Familie: Encalyptaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website