Ephemerum serratum var. minutissimum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ephemerum serratum var. minutissimumis een uiterst klein efemeer plantje op een blijvend protonema. Het komt voor op open en veelal kalkhoudende leem of klei van beekoevers, dijken, wegbermen, akkers, greppelkantjes etc. In Zuid-Limburg is het vrij algemeen op kale plekken van mierenbulten in schrale graslanden in het Mergelland. Deze variëteit van Ephemerum serratum (Ongenerfd eendagsmos) is de afgelopen 25 jaar beduidend meer aangetroffen dan in de voorgaande periode, in meer delen van Nederland. Dit wekt de indruk dat het taxon zich heeft uitgebreid, maar waarschijnlijk is er de laatste jaren gewoon beter naar gezocht.
Familie: Ephemeraceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website