Ephemerum serratum var. serratum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De typevariëteit van Ephemerum serratum (Ongenerfd eendagsmos) is vooral te vinden op oevers van droogvallende vennen, open en vochtige padranden e.d. Het is enigszins een Nanocyperion-soort. Evenals Ephemerum serratum var. minutissimum is var. serratum de afgelopen 25 jaar vaker aangetroffen. De verspreiding van beide variëteiten is ook grotendeels hetzelfde. Var. serratum lijkt echter te ontbreken in het rivierengebied en is ook duidelijk zeldzamer. De basis voor de toename is ook hier ongetwijfeld de toegenomen verzamelactiviteit in de afgelopen periode.
Familie: Ephemeraceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website