Grof snavelmos

Eurhynchium angustirete


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Eurhynchium angustirete groeit op neutrale voedselrijke grond in zowel loof- als naaldbossen. De soort breidt zich momenteel uit. Op de Pleistocene zandgronden en in de IJsselmeerpolders is de soort in meer dan tien bosgebieden gevonden, vaak op meer plaatsen in hetzelfde bosgebied. Het tot nu toe ontbreken van deze soort in het noordoostelijk deel van het Pleistoceen zandgebied is opvallend. Toekomstige inventarisaties kunnen hier mogelijk nog eens verklaringen voor opleveren. Eurhynchium angustirete is het meer subcontinentaal voorkomende broertje van E. striatum. De soort komt hier voor aan de rand van het verspreidingsgebied.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website