Fijn laddermos

Kindbergia praelonga


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Kindbergia praelonga groeit op uiteenlopende plaatsen, vaak op schaduwrijke, niet te droge voedselrijke grond, op beschaduwd hout en muren, en op boomvoeten in bossen. Fijn laddermos behoort tot de meest algemene bladmossen. Indien goed ontwikkeld valt Kindbergia onmiddellijk op door de regelmatig geveerd vertakte planten die gesloten matten vormen en aan het eind van de hoofdstengels dikwijls opvallend hakig teruggekromde stengelbladen hebben. Planten met een ander uiterlijk komen veel voor en kunnen meestal goed worden herkend aan het verschil tussen de smalle takbladen en de brede, lang aflopende stengelbladen; een kenmerk dat met de loep meestal in het veld al is te zien. Kapsels worden vrij regelmatig gemeld.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website