Geplooid snavelmos

Eurhynchium striatum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Eurhynchium striatum groeit in de duinen op humeus zand op noordhellingen en elders op voedselrijke humeuze bodems in bossen, ook op rotsen en op boomvoeten. In voedselrijke bossen kan Geplooid snavelmos vele vierkante meters van de bosbodem bedekken, vaak samen met andere grote pleurocarpen als Brachythecium rutabulum, Cirriphyllum piliferum, Rhytidiadelphus triquetrus en Thamnobryum alopecurum. Soms ontstaan mosballen door het omkeren van plukken mos door vogels op zoek naar voedsel. Geplooid snavelmos komt in ons land algemeen voor op rijkere bodems, maar is zeldzaam op veen en klei en op arme zandgrond. De soort is gemakkelijk te herkennen aan de stijf afstaande driehoekige bladen aan onregelmatig vertakte planten die losse ruige weefsels vormen. Met de loep zijn de lengteplooien van de stengelbladen goed te zien. Kapsels zijn weliswaar zeldzaam, maar worden wel af en toe gemeld.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website