Gewoon riviervedermos

Fissidens crassipes


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Fissidens crassipes groeit op stenen langs en in rivieren en beken en langs het IJsselmeer, vooral op baksteen en basalt. Geregeld wordt Gewoon riviervedermos ook aangetroffen op hout van oeverbeschoeiingen, kribben en strekdammen. Het vormt meestal volop sporenkapsels. Voor Gewoon riviervedermos geldt evenals bij de andere aan of in het water groeiende mossen dat het soms moeilijk is om bij hoge waterstanden een goed beeld te krijgen van het mos. De bladen van deze tot maximaal 15 mm grote soort hebben een spitse bladtop en een bruine nerf die samen met de zoom voor de bladtop eindigt. Op bakstenen onder en tussen de basaltblokken op kribben in de grote rivieren (en wellicht ook langs het IJsselmeer) komen zeer kleine vormen voor die sterk lijken op F. pusillus. Ook de kleine F. arnoldii groeit in dit milieu vrijwel altijd samen met F. crassipes.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website