Fissidens dubius var. mucronatus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De variëteit mucronatus van Kalkvedermos is duidelijk minder zeldzaam dan var. dubius en groeit in tegenstelling tot var. dubius vaak op de grond. Het mos is algemeen in kalkgraslanden en is waarschijnlijk de enige variëteit in de kalkrijke duinen. Hoewel de eerste vondst uit de duinen al dateert van 1850, zijn de meeste afkomstig van na 1970. De soort komt hier voor op noordhellingen in het Tortello-Bryoerythrophylletum, maar is op het oog nauwelijks te onderscheiden van de eveneens en algemener in deze gemeenschap voorkomende F. adianthoides. Uit de bossen van Oostelijk Flevoland zijn twee vindplaatsen bekend van greppelkanten, waar F. adianthoides ook veel algemener voorkomt. De overige vondsten in het binnenland (en ook die op Terschelling), betreffen vooral beschaduwde muren en verwerend beton, samen met soorten als Bryoerythrophyllum recurvirostre, Ctenidium molluscum en Encalypta streptocarpa. Incidentele vondsten komen van rivierduintjes, beekkanten en essenhakhout. In feite overlapt var. mucronatus qua standplaats dus geheel met var. dubius, maar omgekeerd niet. Sporenkapsels worden door het gehele land geregeld aangetroffen, ook na 2000.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website