Gekromd vedermos

Fissidens incurvus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Fissidens incurvus groeit meestal in bleek tot frisgroene losse zoden op kalkrijke klei en leem in bossen, struwelen, grienden, uiterwaarden, weilanden, dijken en op steilkantjes. Het groeit vaak samen met Fissidens taxifolius. Anders dan Fissidens bryoides wordt F. incurvus voornamelijk in de kleigebieden en in het rivierengebied gevonden. Het verspreidingsbeeld van Fissidens incurvus is nog verre van volledig. Vooral in de slecht tot matig onderzochte atlasblokken in de kalkrijke zee- en rivierkleigebieden moeten nog groeiplaatsen ontdekt kunnen worden.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website