Kleivedermos

Fissidens taxifolius


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Fissidens taxifolius komt vooral voor in klei- en leemgebieden. De fraaie, veervormige mosplant groeit meestal in licht tot sterk beschaduwde, vochtige tot natte klei en leem in bossen, graslanden, tuinen, steilkanten en op met grond bedekte stenen, rotsen en boomvoeten. De soort kan echter ook op afwijkende plaatsen zoals in bloempotten en in kassen gevonden worden. De toename van Fissidens taxifolius lijkt vooral een gevolg van de toegenomen inventarisaties. Maar vermoedelijk speelt hierbij ook de toename van bos, zoals de aanleg van recreatieve polderbossen, een rol. Desondanks is het kaartje van de verspreiding van Kleivedermos nog verre van volledig. Her en der in de zeekleigebieden moet de soort nog in talloze atlasblokken gevonden kunnen worden. Dit geldt ook voor de rivierkleigebieden, bijvoorbeeld langs de Maas en de IJssel. Illustratief voor het ontbreken van Fissidens taxifolius in atlasblokken als gevolg van het ontbreken van inventarisaties is dat de soort tijdens het najaarsweekend in 2006 van de BLWG in de Kop van Noord-Holland in verscheidene nieuwe atlasblokken werd gevonden.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website