Klein gezoomd vedermos

Fissidens viridulus


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Fissidens viridulus geeft de voorkeur aan vochtige wat kalkachtige klei en leem. De grootste concentraties aan vindplaatsen liggen in Groningen in het Dollard gebied en in het kalkrijke Zuid-Limburg. Daarnaast komt de soort voor in het rivierengebied en soms in urbane gebieden zoals parken, pakbossen en graslanden waar wat kleiïge leem in de bodem zit. Fissidens viridulus groeit in heldergroene of geelgroene zoden die tot ca. 7 mm hoog kunnen worden. Klein gezoomd vedermos heeft een goed ontwikkelde bladzoom die de bladtop niet bereikt.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website