Steenvedermos

Fissidens gracilifolius


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Fissidens gracilifolius is 2-4 mm groot en groeit voornamelijk op mergel en andere kalkhoudende steensoorten in beschaduwde en licht vochtige (loof)bossen alsmede op stenenglooiingen langs water. Het mos komt vooral langs de grote rivieren voor, o.a. langs de Waal bij Nijmegen, in de Biesbosch, en langs de IJsselmeerkust tussen Enkhuizen en Volendam. Daarnaast is de soort uiteraard te vinden in Zuid-Limburg, mergelgebied bij uitstek. Buiten Zuid-Limburg komt F. gracilifolius vooral voor op beschaduwde, vochtige baksteen, bijv. van bruggetjes, oude muren en op losse stenen in basaltglooiingen. De soort lijkt zich sterk uit te breiden maar dit is mogelijk deels slechts schijn. Deze lastige soort wordt over het algemeen slecht herkend. Het is van belang om gevonden materiaal zoveel mogelijk microscopisch te controleren en te bewaren. De recent in Nederland herkende Fissidens pusillus is nauw verwant aan F. gracilifolius en een nieuwe revisie van het Nederlandse materiaal van beide soorten is nodig.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website