Gekield muisjesmos

Grimmia ramondii


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Grimmia ramondii groeit in losse, vlakke matjes met een hoogte van 2-3 cm. Hij groeit veelal montaan maar kan ook alpien worden aangetroffen, soms in uitgestrekte vegetaties, op zuur gesteente, bij voorkeur op granietwanden en zwerfkeien in de buurt van water. Grimmia ramondii kan alleen worden verward met Racomitrium affine, die ook op zwerfkeien kan voorkomen.

Verspreiding
Grimmia ramondii komt voor in Europa, Afrika, Azië en Noord Amerika. In Nederland werd de soort in 1968 en 1974 door A.K. Masselink aangetroffen op zwerfkeien in bosranden bij Exloo en Norg. Hierna is hij, met uitzondering van een adventieve vondst op de Veluwe, niet meer waargenomen, zodat dit mos voor ons land als verdwenen moet worden beschouwd.

Summary
In the Netherlands, G. ramondii was found in 1968 and 1971 during inventories of boulders in conifer plantations in the province of Drente.Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website