Gewoon muisjesmos

Grimmia pulvinata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Grimmia pulvinata is de meest algemeen voorkomende soort binnen het geslacht Grimmia Hedw. Hij groeit op daken en muurtjes in dorpen en steden, zelfs in de wat oudere nieuwbouwwijken. Hij stelt weinig eisen aan zijn substraat en groeit op allerlei soorten gesteente van basisch tot zuur. In de laatste decennia komt de soort ook steeds vaker voor op de schors van laanbomen. G. pulvinata vormt ronde kussentjes, vergelijkbaar met die van Grimmia orbicularis.


Verspreiding
In Nederland is Grimmia pulvinata wellicht in elk uurhok te vinden, vrijwel altijd voorzien van sporenkapsels, want de soort is eenhuizig en kapselt gemakkelijk. Door de toename van bebouwing in Nederland is er waarschijnlijk zelfs nog sprake geweest van toename van de soort gedurende de 20e eeuw. Grimmia pulvinata heeft een vrijwel mondiale verspreiding. De soort groeit hoofdzakelijk in het laagland maar ook in montane en alpiene habitats wordt de soort aangetroffen.


Summary

In the Netherlands Grimmia pulvinata is a very common species. The autoicous species has a nearly world-wide distribution, producing easily sporophytes.

Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website