Hunebedmuisjesmos

Grimmia trichophylla


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Grimmia trichophylla is een variabel taxon, dat groeit op zuur gesteente. De soort wordt gekenmerkt door een groeiwijze in dichte, groene kussentjes. Aan de basis van de topbladen vormen zich soms broedkorrels, die in ons land, naast afgevallen bladdelen, de voornaamste verspreidingsbron vormen. Sporenkapsels zijn bij ons slechts één keer, in 1939, waargenomen.

Verspreiding
Grimmia trichophylla is na G. pulvinata de meest voorkomende Grimmia in ons land. De soort groeit bij ons hoofdzakelijk op graniet en is dan ook vooral te vinden op hunebedden. De soort wordt echter ok incidenteel aangetroffen op zwerfkeien op landgoederen en op stenen beschoeiing langs het IJsselmeer. Enkele vondsten op de zeedijk in het Dollardgebied dateren alle van de laatste jaren.  De opgave uit Zuid-Limburg (1974) komt van een muur van een vervallen gebouw. Grimmia trichophylla is één van de weinige Grimmia’s met een mondiale verspreiding.

Summary
Grimmia trichophylla is a cosmopolitan species, growing on acidic rock. In The Netherlands, it predominantly occurs on hunebedden in the province of Drenthe and is in this habitat rather uniform.

Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website