Voegenmos

Gyroweisia tenuis


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Gyroweisia tenuis doet zijn Nederlandse naam eer aan, want we vinden deze soort inderdaad in baksteenvoegen van oude, liefst met kalkmortel gemetselde muren. Helaas zijn juist dit soort muren een steeds grotere zeldzaamheid in ons moderne Nederland. Gyroweisia houdt van een permanent vochtig, verticaal substraat op beschutte plaatsen. Gyroweisia tenuis vinden we het meest in Zuid-Limburg. Voorts komt Voegenmos verspreid in het rivierengebied voor. Buiten Zuid-Limburg en het rivierengebied betreft het incidentele vondsten, waarschijnlijk bij gebrek aan de juiste habitat. De soort groeit o.a., met kapsels, op een beschaduwde zandsteenblok bij de Franse Berg op de Hoge Veluwe. In Rotterdam is de soort ook gevonden op vochtige klinkerpaadjes. Als dat laatste ook elders zo is kan het met de veronderstelde zeldzaamheid van Gyroweisia tenuis wel eens meevallen! De loep moet er wel aan te pas komen om de kenmerkende, stompe blaadjes in het veld te kunnen waarnemen. Deze piepkleine soort vormt in ons land zelden kapsels, wat het vinden nog moeilijker maakt.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website