Duizendpootmos

Habrodon perpusillus


© Arno van der Pluijm

Ecologie & verspreiding
Habrodon perpusillus werd in 1947 ontdekt op een oude kurkiep bij Kraantje Lek (Overveen). Hier groeit het nog steeds, zij het nu op Populier. De geelgroene matjes van deze soort kunnen worden aangezien voor Leskea of Cryphaea: de lang toegespitste, nerfloze blaadjes bieden zekerheid. Het is (in tegenstelling tot Leskea en Cryphaea) een tweehuizige soort die ons land waarschijnlijk bereikt via Zygodon-achtige gemmen. Na 1947 is Habrodon ook gevonden op Terschelling (1952, 1993), Schiermonnikoog (1996), Ameland (2000), in Zuidelijk Flevoland (Horsterwold 1996) en Leiderdorp (2000). Deze vondsten komen van Populier, Vlier en Es. In het Horsterwold betrof het een plekje op een gevelde Populier, oorspronkelijk op 7,5 m boven de grond! In Leiderdorp ging het om een Es in een stadspark (in 2006 helaas omgezaagd!). Deze voorbeelden suggereren dat het mediterraan-atlantische Duizendpootmos op nog wel meer plekken zal opduiken en wellicht al veel meer (hoger boven de grond) aanwezig is.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website