Gewoon zijdemos

Homalothecium sericeum


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Homalothecium sericeum komt vooral voor op kalkhoudende muren e.d. Daarnaast komt de soort ook regelmatig epifytisch voor en lijkt op dit substraat zelfs vooruit te gaan. Zowel de bij veel epifyten geconstateerde achteruitgang in vorige decennia en ook de recente sterke opleving lijken bij Homalothecium afwezig te zijn. De uit het kaartbeeld af te leiden vooruitgang van Gewoon zijdemos is misschien wel gedeeltelijk een neveneffect van de grote aandacht die de laatste jaren ten deel is gevallen aan epifytische standplaatsen, juist doordat er de laatste 10 tot 15 jaar zo'n sterke toename is van voorheen zeldzame epifyten. De onmiskenbare, sterk aangehechte matjes van deze soort lijken in goed geïnventariseerde gebieden meestal wel aanwezig te zijn. Veel witte plekken zullen nog wel opgevuld kunnen worden!
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website