Grof etagemos

Loeskeobryum brevirostre


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Loeskeobryum brevirostre groeit vooral op boomvoeten, dode bomen of kale humeuze bodem in vochtige bossen en een enkele keer in een moeras. Het leek met deze soort bergafwaarts te gaan in Nederland, met een dieptepunt halverwege de 20ste eeuw. Maar eind 20ste eeuw werd Loeskeobryum gevonden op vele plekken in jonge loofbossen in de Flevopolders. Hier heeft de soort thans zijn belangrijkste verspreidingsbolwerk. Na 1990 wordt deze zeldzame soort ook elders bij inventarisaties weer regelmatig gevonden, met name op de Pleistocene zandgronden in broekbosjes of naaldbosaanplanten. Als de huidige toename in vondsten doorzet zal op een volgende Rode Lijst de status van deze soort wellicht veranderen. Het regelmatig bezoeken van bekende vindplaatsen moet duidelijk maken hoe duurzaam het voorkomen is, en of er sprake is van uitbreiding van de populaties.
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website