Glanzend etagemos

Hylocomium splendens


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Hylocomium splendens is in het binnenland te vinden op noordhellingen in heideterreinen en in naaldbossen. In de duinen groeit Glanzend etagemos vooral op noordhellingen, regelmatig in het gezelschap van o.a. Rhytidiadelphus triquetrus. In de veen- en kleigebieden ontbreekt de soort vrijwel volledig. In de duinen is Hylocomium splendens algemeen maar op het Pleistoceen is de soort zeldzamer geworden, vooral in Drenthe. Het grote aantal recente vondsten in Zuidoost-Brabant suggereert dat hier sprake is van een toename. De populaties zijn in het binnenland dikwijls maar klein. De soort lijkt gevoelig voor verzuring en de sterke afname van de SO2 -concentraties in Nederland is waarschijnlijk dan ook gunstig voor deze mooie soort. Hylocomium splendens is in het veld dikwijls al goed herkenbaar aan de etagevormige groeiwijze, gecombineerd met de rode stengel. Kapsels zijn in ons land zeer zeldzaam.
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website