Gewoon vliesjesmos

Weissia brachycarpa


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De standplaats van Weissia brachycarpa en W. longifolia vertoont veel overeenkomsten: beide soorten prefereren open plekjes op kalkrijke lemige bodem, dikwijls op hellinkjes. De verspreiding van Weissia brachycarpa lijkt ook op die van W. longifolia. Beide soorten komen vooral voor in Zuid-Limburg, in De Liemers en langs het zuidelijke deel van de IJssel. Systematische inventarisatie in het voorjaar van geschikte biotopen, bijv. het rivierengebied, zou meer vondsten van deze soort of van bijv. Weissia longifolia of W. controversa var. controversa op moeten kunen leveren. Verwarring is mogelijk met Weissia controversa var. crispata. Die soort heeft een bleek, haast hyalien peristoom dat er oppervlakkig soms uitziet als het hymenium dat langs de rand van het kapsel van W. brachycarpa zit. De kapselmond van de laatste is echter opvallend nauw, waardoor onderscheid geen probleem hoeft te zijn.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website