Gewoon klauwtjesmos

Hypnum cupressiforme / H. andoi


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Hypnum cupressiforme is zeer algemeen in het hele land als epifyt op bomen en struiken, zowel in bossen als op vrijstaande bomen. Daarnaast komt de soort ook algemeen voor op de bodem op rijkere zandgronden en op steen. De verspreiding van deze soort geeft vooral aan waar niet is geïnventariseerd en is hiervoor een goede graadmeter. Gesnaveld klauwtjesmos is een veelvormige soort met afwijkende forse vormen op zandbodem en ongeklauwde soms op Pylaisia polyantha lijkende vormen op vrijstaande bomen of bovenin bomen. Hoewel sommigen deze vormen als aparte taxa karteren zijn er tot nu toe echter geen duidelijke mengcollecties gevonden die wijzen op een genetische basis van deze variatie en ook geen kenmerken die een duidelijke discontinuiteit laten zien, op basis waarop collecties eenduidig te benoemen zijn. Daarom worden deze vormen als standplaatsmodificaties beschouwd en niet in aparte verspreidingskaarten weergegeven. Het verspreidingskaartje bevat ook veel opgaven die in werkelijkheid de pas recent onderscheiden Hypnum andoi betreffen maar in elk hok met H. andoi zal ook zeker H. cupressiforme aanwezig zijn.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website