Goudklauwtjesmos

Hypnum imponens


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Hypnum imponens kwam met name voor in oude en vaak venige natte heide. De verspreiding is beperkt tot de Pleistocene zandgronden. Hier is de soort sterk achteruitgegaan door verdroging en wellicht ook verzuring. Recent zijn er enkele vondsten van deze zeldzame soort op ontschorste liggende stammen in drogere bossen. Dit habitat vormt in Noord-Amerika de meest belangrijke van deze soort. Dit lijkt op het eerste gezicht totaal afwijkend, maar op dikke dode bomen, die lang vochtig blijven, kunnen ook andere soorten van vochtige humeuze bodem voorkomen. Interessant is om op deze stammen gericht naar Goudklauwtjesmos te zoeken om te kunnen vaststellen of deze soort hier een toekomst heeft of tot enkele grotere natte heide- en hoogveengebieden beperkt zal geraken.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website