Gewoon pronkmos

Pseudotaxiphyllum elegans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pseudotaxiphyllum elegans is op het Pleistoceen een algemene soort in bossen, vooral op de zandgronden. De soort komt vooral voor op steile kanten zoals langs walletjes en greppels. Ook onder beuken en op boomvoeten van oude beuken is de soort regelmatig te vinden. Gewoon pronkmos vormt zeer dicht op de ondergrond groeiende plakkaten. De voor de soort karakteristieke bosjes dunne broedtakjes in de bladoksels zijn bij goed zoeken eigenlijk altijd wel aanwezig waardoor een goede determinatie vrijwel nooit problemen op hoeft te leveren. Het verspreidingskaartje suggereert een toename van Gewoon pronkmos. Het ouder worden van de bossen zou daarbij een verklaring kunnen zijn maar of er echt sprake is van een toename is moeilijk te zeggen. Zeer opvallend is het geringe voorkomen in de duinen. De soort is daar echter wel aan een opmars bezig, vooral in de ontkalkte binnenduinen. Er zijn tot op heden nog nooit kapsels van Pseudotaxiphyllum gevonden in Nederland.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website