Knikkend palmpjesmos

Isothecium myosuroides


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Isothecium myosuroides is een epifyt, vooral voorkomend in oudere bossen, al wordt ze de laatste tijd ook steeds vaker gevonden in relatief jonge wilgenbroekbosjes en jonge eiken- en populierenaanplant. De soort is veel aan te treffen op eikenstobben, maar ook wel hoger op de stam. Incidenteel wordt Knikkend palmpjesmos ook op de grond gevonden. Na 1980 heeft Isothecium myosuroides zich sterk verspreid over het gehele land. Het ouder worden van de bossen vormt hiervoor een mogelijke verklaring maar gezien het steeds vaker voorkomen in jonge bossen moeten er ook andere oorzaken zijn voor deze toename. De soort lijkt in het veld oppervlakkig ietwat op Kindbergia praelonga. Isothecium myosuroides is evenwel grijsgroen van kleur terwijl Kindbergia helder frisgroen is. De blaadjes van Isothecium zijn relatief bol en stomp, terwijl Kindbergia lang toegespitste blaadjes heeft. Voorts zijn de rommelige takken van Isothecium vaak enigszins gebogen, terwijl Kindbergia regelmatig geveerd is. Kapsels zijn weliswaar niet algemeen, maar er zijn wel diverse recente vondsten.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website